Tänase intersoolisuse teadlikkuse päeva puhul toimub sellel teemal virtuaalne vestlus

26. oktoobril tähistab maailm intersoolisuse teadlikkuse päeva. Selle päeva puhul korraldab Eesti LGBT Ühing esimest korda live ülekande, et rääkida intersoolisusest ja vastata olulistele küsimustele.

Facebookis kell 18.00 algaval ülekandel tulevad muuhulgas kõnealla järgmised teeemad:

Kas on olemas objektiivsed, selged tunnused, mille alusel inimesi meesteks ja naisteks jagada?

Kui palju on väikelapsi, kelle keha muudetakse ilma nende nõusolekuta?

Kas inimene saab olla täisväärtuslik kodanik ilma et ta oleks võtnud omaks ühe või teise soorolli?

Ülekannet veab Sven-Erik Viira.

Mis on intersoolisus?

Eesti Inimõiguste Keskuse faktilehel kirjeldatakse seda nii: Intersooline inimene on sündinud seksuaalanatoomiaga, suguorganite ja/või kromosoomimustritega, mis ei sobitu tüüpilise mehe või naine definitsiooniga. See võib ilmenda sündides või hilisemas elus. Interseksuaalne inimene võib identifitseerida ennast mehe või naisena või mitte kummagagi neist. Interseksuaalsus ei ole seotud seksuaalse orientatsiooni või sooidentiteediga: interseksuaalsetel inimestel on samasugune seksuaalse orientatsiooni ja sooidentiteedi skaala kui mitte-interseksuaalsetel inimestel.

Skip to content