Inimõiguste keskusel valmis koostöös Euroopa partneritega kasulik veebileht LGBTI-inimeste vastu suunatud vaenu vähendamise fookusega

Inimõiguste keskusel valmis koostöös Euroopa partneritega projekti “Speak Out” raames kasulik veebileht, mis käsitleb LGBT+ valdkonna erinevaid teemasid, eraldi fookuses on aga LGBTI-inimeste vastu suunatud vaenu vähendamine. 

Mis on tegelikult LGBT+ valdkonna mõistete ja akronüümide taga? Mida mõistame vaenu õhutamise all ja võivad olla internetis leviva vaenukõne tagajärjed? Kuidas end vaenukuritegude eest kaitsta ja kuhu pöörduda abi saamiseks? 

Safetobe.eu on kompaktne, samas informatiivne veebileht, kust leiab vastuseid erinevatele vaenu puudutavatele küsimustele. Samas võib kuulata LGBT+ inimeste isiklikke lugusid veebis kogetud vaenukõne kohta.

“See veebileht on mõeldud nii n-ö tavakasutajale kui ka LGBTI-õiguste ekspertidele, spetsialistidele ja politseinikele,” rääkis projektis osalenud keskuse jurist Uljana Ponomarjova. “Näiteks teadmine, kuidas luua veebikeskkond enda jaoks turvalisemaks, on tänapäeval kasulik meile kõigile,” lisas ta.

Lehel on ka valdkonna spetsialistidele eraldi materjalid – näiteks tööriistakast LGBTI-inimeste vastu suunatud vaenukuritegude teemalise töötoa läbiviimiseks. Samas leiab ka käsiraamatu, mis võtab fookusesse taastava õiguse võimalused LGBTI- kogukonna vastu suunatud vaenukuritegude valdkonnas.

“Teema on uus, aga vaenukuritegude kontekstis oluline, sest pakub võimalusi vaadata kuritegu laiemalt kui üksnes tegu ja karistust,” selgitas keskuse ekspert Kelly Grossthal, kes oli ka käsiraamatu üks toimetajatest. Raamatust leiab nii ekspertartiklid kui riikide ülevaated, sealhulgas ka Eesti oma. Hetkel on alla laetav vaid ingliskeelne versioon, kuid eestikeelne pannakse kodulehele esimesel võimalusel.

Uuri lisa safetobe.eu/ee ja tegutse!

Projekti “Speak out” eesmärk on suurendada teadlikkust LGBTI-kogukonna vastu suunatud vaenukõnest ja vaenukuritegudest ning tõsta korrakaitseorganite võimekust sellele vaenule reageerida viisil, mis austab ohvrite õigusi ja vajadusi. Projekti partnerid on Belgiast, Ungarist, Bulgaariast, Leedust, Lätist, Hispaaniast, Eestist, Portugalist ja Ühendkuningriigist

Projekti kaasrahastavad Euroopa Komisjon õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi kaudu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Skip to content