Valitsus sidus abieluvõrdsuse seaduse eelnõu vastuvõtmise usaldusküsimusega

Valitsus kiitis tänasel istungil Stenbocki majas heaks abieluvõrdsuse seaduse eelnõu vastuvõtmise sidumise valitsuse usaldusküsimusega.

Peaminister Kaja Kallas lisas istungile ettepaneku siduda kolme seaduse eelnõu vastuvõtmine Riigikogus valitsuse usaldusküsimusega. Valitsuse usaldusküsimusega seoti perekonnaseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu vastuvõtmine, mis võrdsustab abielu.

Lisaks seoti valitsuse usaldusküsimusega Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ning 2023. aasta riigieelarve seaduse eelnõu. Mõlemad eelnõud on seotud ministeeriumite reformiga.

Ühtlasi esitab valitsus usaldusküsimusega seotud seaduse eelnõud parlamenti teiseks lugemiseks ja teeb Riigikogule ettepaneku kutsuda erakorraline istungjärk nende arutamiseks kokku esmaspäeval, 19. juunil.

Foto: Valitsus.ee, Kaupo Kalda

Skip to content