Kvääride vaimse tervise edendamise heaks alustas tegevust Vikerteraapia mõttekoda

LGBT+ inimeste vaimse tervise edendamise heaks alustas tegevust Vikerteraapia mõttekoda, mis töötab selle nimel, et vaimse tervise ja muude teraapia- ja meditsiini- valdkondade spetsialistid oleksid teadlikumad LGBT+ inimeste elusid mõjutavatest nüanssidest.

“Olen aastaid olnud “hobipsühholoog” ja pidanud palju vestlusi vaimse tervise teemadel. LGBT+ inimeste lugudes on olulisel kohal see, kuidas lähedaste, poliitikute, ametnike ja laiemalt ühiskonna vaenulik suhtumine neid mõjutab. Kahjuks olen ka tihti kuulnud, kuidas psühholoogid ja psühhiaatrid aitamise asemel olukorra hoopis hullemaks on teinud. Vaimse tervise spetsialistid on tihtipeale need, kellelt loodetakse kõige rohkem abi saada nii, et kui abi ja mõistmise asemel tajutakse mõistmatust või isegi marginaliseerivat ja halvustavat suhtumist, võib tekkida üsna rusutud ja lootusetu tunne,” kirjeldab Vikerteraapia mõttekoja vajalikkust mõttekoja asutaja Laura Barbo.

Eestis on vaimse tervise spetsialiste vähe ning üksikud neist on piisavalt teadlikud, kuidas LGBT+ inimesi mõjutab vähemustress, marginaliseeritud positsioon ühiskonnas, heteronormatiivsus, homonormatiivsus, soostereotüübid, mononormatiivsus jne.

“Kõige selle tõttu otsustasin luua üksuse, mis töötaks selle nimel, et vaimse tervise ja muude teraapia- ja meditsiini- valdkondade spetsialistid oleksid teadlikumad LGBT+ inimeste elusid mõjutavatest nüanssidest,” lisas Laura Barbo.

Vikerteraapia mõttekoda on hetkel loomisjärgus ja kutsub endast märku andma kõiki, keda kõnetab LGBT+ inimeste tervis ja turvalisus.

Kirjuta vikerteraapiamottekoda@gmail.com, kui soovid anda oma panuse, et mõttekoda saaks: koolitada psühholooge, psühhiaatreid, seksuolooge; füsioterapeute jm spetsialiste LGBT+ inimesi paremini aitama; teha koostööd poliitikute ning ametkondadega, et jõuda kväärikama ühiskonnani; korraldada LGBT+ inimestele üritusi, et kogukonnatunne oleks tugevam; otsida koostöövõimalusi erinevate organisatsioonide, ministeeriumite, marginaliseeritud kogukondade ja aktivistidega; mõtiskleda üheskoos, mida veel ette võtta.

Vikerteraapia mõttekoda ootab ühinema nii kutselisi kui ka alles õppivaid psühholooge, psühhiaatreid ja terapeute, kuid ka ühiskonnateadlasi ja inimesi, kes tahaksid kirjutada projekte ning asju korraldada.

Skip to content