Riigikogu kandidaadid: Kuidas seisan valituks osutumisel LGBT+ kogukonna huvide ja õiguste eest? #2

5. märtsil valitakse uus Riigikogu koosseis ning kõik vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud saavad valida oma esindaja. Vikervaade andis erakondade Riigikogu kandidaatidele võimaluse ennast kogukonnale tutvustada läbi küsimuse “Kuidas seisan valituks osutumisel LGBT+ kogukonna huvide ja õiguste eest?”

2. artiklis tutvustavad ennast Joosep Vimm, Eduard Odinets ja Margot Roose.

Joosep Vimm / erakogu

Joosep Vimm

Erakond: Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Olen Tallinna ettevõtluse abilinnapea ja sotsiaaldemokraat. Kandideerin Riigikogu valimistel Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna ringkonnas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas.

Olen töötanud Sotsiaalministeeriumis soolist võrdõiguslikkust edendades ja Integratsiooni Sihtasutuses, kuid jõudnud veendumusele, et endale oluliste väärtuste ja võrdsema ühiskonna eest saan kõige paremini seista poliitikas. Usun, et peame üheskoos looma õiglast ja kõigile turvalist ühiskonda.

LGBT+ kogukonna huvide ja õiguste eest seismisel pean oluliseks keelustada vaenukõne, kehtestada abieluvõrdsus ning sellega paralleelselt viia rakendusaktidega lõpuni kooseluseaduse jõustumine, soolise enesemääratlemise keskset lähenemist soolise ülemineku ning muude sugu puudutavate regulatsioonide tasemel. Diskrimineerimise keeld peab laienema ka väljapoole tööelu küsimusi.

See ei ole ammendav nimekiri, küll aga esimesed sammud, millega järgmine Riigikogu koosseis tegelema peab. LGBT+ kogukonna liikmena tean, et meie õiguste eest seismine ei ole ühekordne nimekirja täitmine, vaid kestev protsess, mille juures pean oluliseks meie mitmekesise kogukonna kuulamist ja usaldamist parimate lahenduste väljapakkumisel.


Eduard Odinets

Eduard Odinets

Erakond: Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Olen Eduard Odinets, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär. Kandideerin Ida-Virumaal.

Sotsiaaldemokraatide programm Riigikogu valimisteks sätestab abieluvõrdsuse kehtestamise Eestis ja ei käsitle enam kooseluseaduse rakendusakte. Lisaks lubame vaenukõne keelustamise, taunime vaenu õhutamist, oleme seisukohal, et kuriteo toimepanemine vaenu õhutamise eesmärgil peab kuuluma karistust raskendavate asjaolude hulka. Soovime tagada igaühele kaitse diskrimineerimise eest, selleks laiendame võrdõiguslikkuse voliniku võimekust tegelda kõigi diskrimineerimise valdkondadega. Need on programmilised seisukohad ja põhimõtted, mille eest seisame nii koalitsiooniläbirääkimistel kui ka uues Riigikogus. Lisaks sooviksin mina isiklikult algatada Riigikogus LGBT+ teemadega süvitsi tegeleva toetusrühma. Ka nende teemadega, mida hetkel sotsiaaldemokraatide programmis ei ole. Rohkem meie seisukohtadest saab lugeda võrgulehel sotsid.ee.


Margot Roose

Margot Roose

Erakond: Eesti 200

Olen Margot Roose, kandideerin Riigikogusse Tallinnas (Kesklinn/Lasnamäe/Pirita), Eesti 200.

Minu unistuseks on, et Riigikogus saaksid enamuse liberaalsete väärtuste esindajad, sest vaid nii saab ellu viia inimsõbraliku riigi poliitikat. Olles pikalt Hollandis elanud, tean, mis tunne on riigis, mis hoolib KÕIGIST oma inimestest. Soovin, et ka Eestis võiksid kõik tunda ennast turvaliselt ja hoituna. Sidus ja õiglane ühiskond on minu jaoks normaalsus ja teen kõik, et ka Eesti sinna jõuaks. Kas Riigikogus või siis muudmoodi.

Riigikogusse saades toetan abieluvõrdsust ja vaenukõne keelustamist, võrdõiguslikkuse saavutamist igas valdkonnas. Riik peab tagama võrdsed võimalused kõigile – sõltumata soolisest, seksuaalsest, rahvuselisest, vanuselisest või ükskõik millisest teisest tunnusest. Tõstame seksuaalhariduse taset koolides ja suurendame rahastust spetsialistide kaasamiseks. Väga oluline on vaimse tervise abi kättesaadavuse parandamine ja ohvrite toetamine, milleks tuleb tagada tugikeskuste rahastamine.

Minu südame teemadeks on keskkonnahoid, looma õigused ja raiskamise vähendamine. Puhtam loodus, hoolivam riik ja iga inimese (ja olendi) väärtustamine – see on minu unistuste Eesti.

Skip to content