Eesti LGBT Ühing ja Mõttekoda Praxis ootavad LGBTQI+ kogukonnaliikmeid konverentsile

Eesti LGBT Ühing ja Mõttekoda Praxis kutsuvad LGBTQI+ kogukonda ja meedikuid 27. oktoobril 2023 konverentsile „LGBTQI+ tervisevõrdsus – kuidas jõuame väärtustest tegudeni?“

LGBTQI+ inimesed ja meedikud on eeldatavasti ühel meelel selles, et tervisevõrdsus tähendab inimkesksust, erinevate vajadustega arvestamist ning usalduslikku suhet patsiendi ja arsti vahel. LGBTQI+ inimeste kogemused Eesti tervishoiusüsteemiga näitavad aga, et tervisevõrdsuseni on veel pikk tee minna. Millised hoiakud takistavad tervisevõrdsuse saavutamist? Mis peaks muutuma? Kellel on kanda roll muutuste esilekutsumises? Neile küsimustele otsime koos vastuseid.

Konverentsi kava

Aeg: 27.oktoober 2023

Koht: Nordic Hotel Forum, Tallinn

Keeled: Eesti ja inglise keel, sünkroontõlge

Konverentsi juhib Hanna Kannelmäe

10:00-10.15 Konverentsi avab terviseminister Riina Sikkut

10:15-11.15 Peaettekanne: Transidentiteetide depatologiseerimine RHK-11-s – mida toob see muutus kaasa tervishoiutöötajatele?

Iva Zegura, kliiniline psühholoog, Euroopa Transtervishoiu Ühingu (EPATH) ametisse astuv president (Horvaatia)

11.15-12:45 Arutelu: Kuidas korraldada transtervishoiuteenuseid Eestis?

Eestis on soolist üleminekut toetava tervishoiu spetsialiste praegu veel vähe. Kas tekkiv kompetents võiks koonduda ühte tervisekeskusesse või peaks transinimeste soolist üleminekut toetavaid tervishoiuteenuseid osutama kõikjal Eestis? Kuidas korraldada tervisekindlustusega seotud küsimused, kui transinimeseks olemine ei ole käsitletud tervisehäirena?

Vestlevad: Sara Arumetsa, TLÜ noorem teadur ja kogukonna aktivist, Michelle Celia, õde, Gender Wellbeing Clinic (Malta), dr Ruth Kalda, perearst, Sotsiaalministeeriumi esindaja (TBC). Arutelu juhib Mari-Liis Sepper (Praxis)

12:45-13:45 Lõuna

13:45-14:00 Mõttekoja Praxis uuringut tervishoiutöötajate teadlikkusest ja hoiakutest LGBTQI+ teemadel tutvustab Mari-Liis Sepper (Praxis)

14:00-15:30 Arutelu: LGBTQI+ inimesed ja vaimse tervise kriis.

Mis on vähemusstress? Kui palju on vähemusstressi Euroopa koolides? Kuidas mõjutab leviv väärinfo LGBTQI+ inimeste kohta vaenufooni tekkimist ja vaimset tervist? Kuidas saavad vaimse tervise spetsialistid toetada LGBTQI+ inimeste vaimset tervist?

Vestlevad: Eeva Koplimets, Eesti LGBT ühingu kogemusnõustaja, Triinu Ojalo, kliiniline psühholoog, Elina Partanen, koolitaja ja vähemusstressi uurija (Soome). Arutelu juhib Paul Joosep Vahtra (Eesti Transinimeste Ühing).

15.30-15:45 Konverentsi lõpetamine

15:45 Kohvilaud ja vabas vormis mõttevahetused

Konverents on TASUTA.

Konverentsile registreerimine: https://forms.gle/M89fWutJaeu66zd99

Foto: Headway /Unsplash

Skip to content